Apotekets Alcogel

Apotekets Alcogel med pumpe, 230 ml

Find apotek

Apotekets Alcogel er en bakteriedræbende, hudvenlig gel til hånddesinfektion.

Apotekets Alcogel kan bruges som et alternativ til håndvask, når der ikke er vand og sæbe i nærheden, f.eks. på rejser og udflugter. Apotekets Alcogel sikrer også rene hænder før måltider, efter temperaturmåling, efter pudsning af næsen, efter bleskift, når der er risiko for smittespredning m.m.

Apotekets Alcogel er uden parfume. Den udtørrer ikke hænderne, da den indeholder vegetabilsk glycerin, som fugter huden.

Værd at vide om håndsprit:
Ifølge Statens Seruminstituts retningslinjer skal en effektiv, alkoholbaseret håndsprit indeholde alkohol 70%-85% v/v.  Der kan anvendes ethanol og isopropylalkohol (der er det samme som propan-2-ol). Håndsprit er nødt til også at indeholde en vis mængde vand, da ren alkohol vil fordampe fra huden, inden den når at virke. Samtidig kræver den proces, der dræber mikroorganismerne, at der er lidt vand til stede. For at undgå udtørring af huden på hænderne bør håndsprit desuden indeholde glycerin, der genfugter huden.

På grund af covid-19 har vi for tiden flere producenter af hånddesinfektion, og deklarationerne varierer lidt. Vi deklarerer det præcise indhold af alkoholer på etiketten. Alle Apotekets varianter følger som altid myndighedernes retningslinjer og gældende lovgivning.

Produktfordele og egenskaber:

  • Efterlader huden fri for uønskede mikroorganismer
  • Hudvenlig, udtørrer ikke hænderne
  • Sikrer optimal håndhygiejne, når der ikke er adgang til vand og sæbe
  • Uden parfume
  • Astma-Allergideklareret
  • Indeholder ikke triclosan eller triclocarban
allergi

Varenummer: 215123
EAN nummer: 5709556009233

Ét pumpetryk doserer 1,2 ml. Pump 3 gange Alcogel ud i hånden, og gnid omhyggeligt ind i hænderne, indtil de er helt tørre - min. 30 sekunder. Skyl ikke efter med vand. 

Kun til udvortes brug. 

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

 

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Aktivstoffer:
Ethanol (591,2 g/kg) og Isopropyl Alcohol (58,8 g/kg)

Alkohol: 71% v/v
Par der holder hinanden i hånden

Viden om god håndhygiejne

Normalt har vi forskellige fredelige bakterier på huden, som ikke er sygdomsfremkaldende. Men i løbet af en dag rører vi ved mange forskell…

håndsprit på farten

Hvornår skal man bruge håndsprit?

Se, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge håndsprit og find ud af, hvad du skal se efter for at vælge en god og effektiv håndsprit.

Håndsprit eller vand og sæbe

Håndvask eller håndsprit?

Håndvask med vand og sæbe og hånddesinfektion med håndsprit er to forskellige metoder til god håndhygiejne. Men hvad er mest effektivt, og …